Condities


  Bij het bepalen van de prijs is ervan uitgegaan dat:
 • De werkplek goed bereikbaar is voor een vrachtwagen
 • en dat het materiaal in de directe omgeving van de werkplek gelost en geladen kan worden.
 • Opdrachtgever zorgt voor een schone, vlakke en voldoende stabiele ondergrond.
 • Dat de steiger gebruikt en belast zal worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften, en de geldende normen.
 • Eventueel noodzakelijke vergunningen dienen door de klant zelf te worden aangevraagd.
 • Het werk in normale daguren wordt uitgevoerd.
 • Wij maken u erop attent dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schades aan tuinen, beplanting en niet verwijderde obstakels. Wij spannen ons tot het uiterste in om schades te voorkomen.

 • Voorwaarden


 • U dient de borg vooraf contant of per bank te voldoen.
 • Bij het retour halen zal de borg verrekend worden met het openstaande factuurbedrag en indien van toepassing, zal het restantbedrag per ommegaande per bank aan u worden geretourneerd. Eventuele meerkosten maken wij u kenbaar en worden hierop in mindering gebracht.
 • Onze materialen dienen onder de CAR/WA verzekering van de opdrachtgever te vallen.
 • Opdrachten kunnen enkel en alleen worden uitgevoerd indien materiaal voorradig.
 • Start montage is begin van de huurdatum. De huur eindigt één dag na uw afmelding telefonisch dan wel schriftelijk.
 • Manco’s zullen worden doorberekend.
 • Steigermaterieel dient schoon te worden opgeleverd.
 • De gevel dient vrij te zijn van obstakels en ander materieel ten tijde van onze werkzaamheden.
 • Uitvoering: indien materieel op voorraad en in overleg met onze planning.

info(@)steigerhuren.online